- OGLAS

Go to content

Main menu:

 
 

KRIŽEV POT


UVOD

O pridite stvari,
kaj, glejte, se godi,
edini Božji Sin
strašno za nas trpi.

Gospod Jezus,
dopusti mi, da s teboj prehodim pot,
ki se imenuje križeva, ki pelje na Golgoto!
Želim jo prehoditi s tabo,
da bi po tvojem usmiljenju dosegel
očiščenje in spravo.
Naj s teboj trpim tudi za druge -
da bi vsi ljudje dosegli spravo.

1. POSTAJA


Razbičan, zapljuvan
in kronan, zasramovan,
pred sodni stol zdaj gre,
nedolžen v smrt izdan.

PILAT OBSODI JEZUSA NA SMRT

V: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
O: Ker si s svojim križem svet odrešil.

Jezus je na zatožni klopi kot obsojenec.
Pilat sodi krivično, iz strahu pred ljudmi.
Nikogar ni, ki bi Jezusa branil;
tudi sam se ne brani, molče sprejme obsodbo.

Gospod Jezus, tako kot so tebe zvezali,
tako me ti prikleni nase,
da bom deležen tvojega usmiljenja.
Naj moje življenje postane klic vsem,
ki so še daleč od tvojega križa.

V: Usmili se nas, o Gospod.
O: Usmili se nas.

2. POSTAJA

Glej, križ mu nalože
na ranjene rame;
objame ga voljno
in nese vseh dolge.

JEZUS VZAME KRIŽ NA SVO JE RAME

V: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
O: Ker si s svojim križem svet odrešil.

Sramotno breme križa
sprejme Jezus prostovoljno.
Sprejme ga kot ključ,
s katerim bo vsem ljudem
odprl vrata odrešenja.

Gospod Jezus, moje slabosti so breme,
ki ga zmorem nositi samo s tabo.
Naj ga ponesem na Golgoto,
kjer si ti s svojo krvjo izmil vse grehe sveta;
tam naj se tudi sam darujem
nebeškemu Očetu!

V: Usmili se nas, o Gospod.
O: Usmili se nas.

3. POSTAJA

Opešal je v močeh,
podre ga križ, naš greh;
vtopljen v dolge sveta
leži potrt na tleh.

JEZUS PADE PRVIČ POD KRIŽEM

V: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
O: Ker si s svojim križem svet odrešil.

Breme križa je za izčrpanega Jezusa pretežko;
zruši se na kamniti poti in križ čezenj.
Vendar vstane in gre naprej, saj ve,
da mora do konca, da bi nas odrešil.

Gospod Jezus, padam pod težo lastnih slabosti.
Vzdigni me, utrujenega in obteženega,
in sprejmi me v svoje usmiljenje!

V: Usmili se nas, o Gospod.
O: Usmili se nas.

4. POSTAJA

O žalostni spomin,
ko Mater sreča Sin,
bridkosti meč ji gre
do srca globočin.

JEZUS SREČA SVOJO MATER

V: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
O: Ker si s svojim križem svet odrešil.

Mati je pričakala Jezusa na pogovor,
ki je minil brez besed.
Pogled bolečega razumevanja ju je zedinil
v skupni žrtvi, ki jo darujeta za vse!

Gospod Jezus, tvoja Mati je postala
Mati usmiljenja in tolažbe.
Naj jo srečujem na zemeljski poti,
da bi bil deležen tvoje ljubezni.
Naj bo Mati Cerkve!

V: Usmili se nas, o Gospod.
O: Usmili se nas.

5. POSTAJA

Omagal Jezus je
od teže križeve.
O Simon, sprejmi križ,
Gospoda usmili se.

SIMON IZ CIRENE POMAGA JEZUSU NOSITI KRIŽ


V: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
O: Ker si s svojim križem svet odrešil.

Med vso množico ni nikogar,
ki bi imel toliko sočutja,
da bi poprijel in pomagal.
Vojaki so morali prisiliti Simona,
da jim Jezus ne bi izdihnil na poti.

Gospod Jezus, ti si me poklical,
da bi hodil za teboj.
Sprejmi me, da bom s tabo nosil križ
za spravo vseh ljudi v tvoji ljubezni!

V: Usmili se nas, o Gospod.
O: Usmili se nas.

6. POSTAJA

S prtom Veronika
obriše Jezusa,
zato ji da spomin
obličja svetega.

VERONIKA PODA JEZUSU POTNI PRT

V: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
O: Ker si s svojim križem svet odrešil.

Končno je Jezus deležen tudi ljubezni
in pozornosti.
Četudi je to samo prtiček,
da si obriše krvavo obličje,
nagradi velikodušnost žene
s trajnim spominom.

Gospod Jezus, obnovi v meni svoje sveto obličje,
ki ga oskrunjam s svojo nezvestobo,
da bi mnogi na meni lahko spoznali
tebe in tvojo usmiljeno ljubezen!

V: Usmili se nas, o Gospod.
O: Usmili se nas.

7. POSTAJA


Slabosti ves prevzet
Zveličar pade spet,
oh, grehi ga teže,
ki jih ponavlja svet.

JEZUS PADE DRUGIČ POD KRIŽEM

V: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
O: Ker si s svojim križem svet odrešil.

Vse to trpljenje Jezusu zamegli pogled
in izčrpa zadnje moči; spotakne se in pade.
Sam mora vstati,
medtem ko ga zmerjajo in bijejo.

Gospod Jezus, vedno znova padam
pod težo lastnih slabosti.
Daj mi moči in poguma,
da bom z veseljem nosil križ,
po katerem mi daj doseči milost odpuščanja.

V: Usmili se nas, o Gospod.
O: Usmili se nas.

8. POSTAJA

Usmiljene žene,
ne jokajte za me,
le zase in svoj rod
točite zdaj solze.

JEZUS NAGOVORI JERUZALEMSKE ŽENE


V: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
O: Ker si s svojim križem svet odrešil.

Končno je Jezus deležen tudi nekaj sočutja.
Hvaležno sprejme izraze pobožnih žena,
vendar jih spomni, da naj raje jokajo nad seboj,
da njegova žrtev ne bi bila zaman.

Gospod Jezus, tukaj sem v stiski svojega srca.
Ozri se name in mi spregovori besedo tolažbe
in sprave.
Naj me tvoj usmiljeni pogled krepi
do končnega srečanja s teboj v slavi!

V: Usmili se nas, o Gospod.
O: Usmili se nas.

9. POSTAJA

Zveličar omedli,
pod križem spet leži,
o trdo srce, glej,
tvoj greh ga žalosti.

JEZUS PADE TRETJIČ POD KRIŽEM

V: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
O: Ker si s svojim križem svet odrešil.

Še tako majhna vzpetina
je preveč za izčrpanega Jezusa;
spet se mu zamajejo tla pod nogami in pade.
Kolikšno zakrknjenost mora videti Gospod,
ko tako vztrajno vstaja
in nadaljuje odrešilno pot!

Gospod Jezus, če je tvoja sveta volja,
naj me zadene križ življenja,
naj bom na tleh pod križem trpljenja;
samo daj mi moč in usmiljenje,
da ne podležem zlu in grehu!

V: Usmili se nas, o Gospod.
O: Usmili se nas.

10. POSTAJA

Ko pride na goro,
obleko mu vzemo
in za dolge sveta
še žolča mu dado.

JEZUSA SLEČEJO IN MU PONUDIJO VINA, Z ŽOLČEM MEŠANEGA

V: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
O: Ker si s svojim križem svet odrešil.

Bolj kot udarci boli sramotenje
in nesramnost škodoželjnih pogledov,
ki Jezusa slačijo.
Kako grenka bolečina za Jezusa,
ko mora razgaljen stati pred očmi pobeljenih grobov!

Gospod Jezus, ogrni me s svojo  
Božjo obleko usmiljenja, da ne bom pohujševal
s svojo nagoto grešnosti.
Naj bo vsa tvoja Cerkev
ogrnjena s tvojim plaščem usmiljene
in odrešilne ljubezni!

V: Usmili se nas, o Gospod.
O: Usmili se nas.

11. POSTAJA

Na križ ga polože,
razpno roke, noge
in ostri mu žeblji
spet rane narede.

JEZUSA PRIBIJEJO NA KRIŽ

V: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
O: Ker si s svojim križem svet odrešil.

Rablji so za svoje delo plačani,
zato ga naredijo prav in dobro.
Jezusu je vzeto vse; samo križ ne in bolečina,
ki narašča, kot bi živega trgali.

Gospod Jezus, povzdignjen na les križa
me potegni v odrešilni objem
svojih razprostrtih rok.
Naj se s teboj darujem nebeškemu Očetu,
da bo ves svet deležen
tvoje odrešilne daritve na križu!

V: Usmili se nas, o Gospod.
O: Usmili se nas.

12. POSTAJA

Na križu Bog visi
in sveta teče kri,
za nas umira Bog,
žalujte vse stvari.

JEZUS UMRE NA KRIŽU

V: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
O: Ker si s svojim križem svet odrešil.

Sedaj je vse dopolnjeno;
na oltarju križa se Jezus daruje kot večna daritev.
Umira Življenje samo,
da bi vsi ljudje imeli življenje v izobilju.
Zadnje besede je namenil nebeškemu Očetu,
čigar voljo je izpolnil do konca.

Gospod Jezus, tema, ki se je spustila
ob uri tvojega umiranja na križu,
še vedno obdaja zemljo.
Ti, umirajoči Jezus, preženi temo prekletstva
s sveta in iz mojega srca,
da bo vsem ljudem zasijala luč tvojega usmiljenja.

V: Usmili se nas, o Gospod.
O: Usmili se nas.

13. POSTAJA

0 Mati žalostna,
ki ljubiš Jezusa,
objemaš zadnjikrat
Sinu zdaj mrtvega.

JEZUSA SNAMEJO S KRIŽA IN GA POLOŽIJO MARIJI V NAROČJE

V: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
O: Ker si s svojim križem svet odrešil.

Mrtev Jezus v naročju Matere;
to je zadnja bolečina kalvarijske daritve.
Ustnice molčijo zaradi neizrekljivosti bolečine,
Marijino srce pa ponavlja:
Glej, dekla sem Gospodova.

Gospod Jezus, izročil si me svoji Materi Mariji;
naj me, posebno še ob smrtni uri,
sprejme v svoje materinsko naročje
in me s svojo priprošnjo privede pred tvoj
večni prestol usmiljenja.

V: Usmili se nas, o Gospod.
O: Usmili se nas.

14. POSTAJA

Bridko objokovan
je Jezus v grob dejan,
o grešnik, moli ga,
tvoj greh je zdaj opran.

JEZUSA POLOŽIJO V GROB

V: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
O: Ker si s svojim križem svet odrešil.

Tudi Jezusovo mrtvo telo je namenjeno grobu.
Boleč sprevod, ko človek pokopava
Besedo življenja!
Vendar, človek obrača, Bog obrne -
že vzhaja zarja velikonočnega jutra!

Gospod Jezus, ti si seme za odrešenje sveta.
Na tvojem mrtvem obličju je mogoče začutiti
mir in spokojnost velike noči.
Sprejmi me, grešnega in umrljivega,
v svoje večno življenje!

V: Usmili se nas, o Gospod.
O: Usmili se nas.

SKLEP

O Jezus, hvali naj
ves svet te vekomaj,
po svojem križu nam
podeli sveti raj.

Gospod Jezus, hvala ti za pot sprave,
na kateri smo te spremljali na Golgoto!
Zahvaljujemo se ti,
da smo smeli biti ob tebi v trenutkih,
ko si vsem ljudem izkazal ljubezen do konca!
Hvala ti, Gospod Jezus,
da nam je tvoj križev pot postal
pot sprave z nebeškim Očetom!
Naj tvoje usmiljenje postane most,
po katerem bomo dospeli v večno življenje!
V moči tvojega vstajenja
naj se vedno znova po zakramentu sprave
utrjujemo v življenju tvoje milosti, da bodo
tudi danes mnogi naši bratje in sestre
našli pot do tebe in do nebeškega Očeta.
Amen.

Sklep

O Jezus, hvali naj
ves svet te vekomaj!
Po svojem križu nam
podeli sveti raj!

P: Vsemogočni, večni Bog, zahvaljujemo se ti, da si po smrti in vstajenju svojega Sina obnovil naše življenje. Naj nam premišljevanje njegovega križevega pota pomaga svoj križ potrpežljivo in vztrajno nositi in ti zvesto služiti. Podeli vsem, za katere smo molili, svojo milost in privedi naše umrle k vstajenju. Po Kristusu, našem Gospodu.
V: Amen.


 
 
Spletna stran ne uporablja piškotov
Back to content | Back to main menu